Brandvärnet på Wettersö

En sektion inom WFFF

Brandvärnet är helt baserat på frivilliga insatser från dem
som finns på öarna vid tillfället för en eldsvåda

Vid nödsituation:

Ring 112 och kalla på brandkåren

Berätta exakt var det brinner - Wettersö ligger i Österåkers kommun, 3 mil rakt söder om Norrtälje
Lämna telefonnummer till en eller flera kontaktpersoner

Läs: Instruktion för utryckning vid eldsvåda!

Eldningsråd

Karta

Heliport

Verksamhet

Planer

Investeringar

Inventarier

Kontakt

Incidenter

Bilder

Historia

Information

Länkar

1998-06-03